President's Adres

Beste eigenaren,

Hieronder vindt u de resultaten van de e-mailstemming voor de AGM-voorstellen van dit jaar.

Houd er rekening mee dat we in maart 2022 (zolang de Covid-regels dit toelaten) een AGM face-to-face zullen houden en dat de eigenaren die niet live met ons mee kunnen doen, per e-mail kunnen stemmen. De vergadering zal worden gehouden in het Engels met officiële vertalingof voor Spaans en andere talen indien nodig. Breng het kantoor op de hoogte als u vertaling voor uw taal nodig heeft.

We roepen alle eigenaren op om zich kiesbaar te stellen als voorzitter, vicepresident, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid. Als u dit wilt doen, stuur dan uw informatie voor eind januari 2022 naar de community office. Als je nu vrijwilligerswerk wilt doen om het bestuur te helpen, neem dan contact op via het kantoor en je kunt worden ingezet worden om je gemeenschap te helpen.

Ook kan elke eigenaar voorstellen doen waarover gestemd moet worden, stuur deze dan zo snel mogelijk naar het gemeenschapskantoor zodat deze voorstellen volledig gedocumen-teerd kunnen worden voor de AGM. Als het voorstel betekent dat er communautaire middelen worden uitgegeven, moet het volledig worden bekosteerd voordat het wordt ingediend.

Verder hebben we regelmatig contact met de overige leden van de AON. De AON heeft MCC opnieuw geld toegekend waarmee we de UV-installatie in de depuratie-installatie kunnen repareren, waardoor we het gebruik van chloor kunnen verminderen. Dit bespaart ons niet alleen geld, maar is ook beter voor het milieu. We hebben de AON ook gevraagd om ons verder te helpen met de kosten die we hebben gehad vanwege de waterproblemen dit jaar.

Met vriendelijke groet,

MCC Raad van Eigenaars


Notulen van de

Mazarrón Country Club Gemeenschap van Eigenaren

Jaarlijkse Algemene Vergadering 2021

Papieren verzonden op 27 september 2021

De voorzitter van de gemeenschap riep een jaarlijkse algemene vergadering bijeen in overeenstemming met artikel 16.2 van het horizontale eigendomsrecht. Vanwege de Covid-voorschriften die op dat moment van kracht waren, was er geen fysieke vergadering en werd de stemming per e-mail gehouden zoals toegestaan door de voorschriften.

AGENDA

De toespraak van de voorzitter is afzonderlijk verspreid.

1. Te kiezen bestuursleden, waaronder voorzitter/administrateur, vicepresident, penningmeester en secretaris.

a. President en administrateur Glenys Golding

b. Vice-voorzitter Sonia Bennett

c. Secretaris Judith Searle

d. Penningmeester Eric Vlasman

e. Bestuurslid John Ross

f. Bestuurslid Tony Lee

g. Bestuurslid Leo Noordermeer

h. Bestuurslid Bernadette Blakeman

i. Bestuurslid Jacob Kuiper

j. Bestuurslid Ruth Jackson

Alle bestuursleden werden zonder tegenstand gekozen.

2. Goedkeuring voor het financieel verslag 2020

Voor : 127 (17.9012%)

Tegen : 17 (2.3810%)

Onthouding : 17 (1.7381%)

Motie aangenomen.

3. Goedkeuring begroting 2021

Voor : 120 (17.1583%)

Tegen : 22 (2.8201%)

Onthouding : 19 (2.0418%)

Motie aangenomen

4. Goedkeuring om gemeenschapsschuldenaren via alle middelen
te vervolgen voor hun schulden en incassokosten, met vermelding van TOESTEMMING van de gemeenschap van eigenaren AAN DE PRESIDENT OM JURIDISCHE STAPPEN TE ONDERNEMEN OM ONBETAALDE GEMEENSCHAPSKOSTEN TE VORDEREN. 21 LPH), naar aanleiding van de bij deze AVA-documenten gevoegde lijst en met waterdebiteuren. De president verzoekt om machtiging om de openstaande bedragen gerechtelijk op te eisen en een advocaat en griffier van Justitie te benoemen die in overeenstemming zijn met artikel 21 van de horizontale goederenwet. Evenzo is het bevoegd om informatie te verkrijgen over het kadaster in Mazarrón in de gevallen waarin de eigenaar zijn woonplaats niet heeft verstrekt, volgens de paragraaf H van de art. 9 van de bovengenoemde wet.


Voor : 157 (21.6607%)

Tegen : 3 (0.2623%)

Onthouding : 1 (0,0972%)

Motie aangenomen.

5. Goedkeuring voor herbenoeming van de gemeenschap Scrutineers,

Terry Chapman en Marita Nagel Perske.

Voor : 143 (19,5532%)

Tegen : 6 (1.2846%)

Onthouding : 12 (1.1825%)

Motie aangenomen.

6. Goedkeuring om betonnen verkeersdrempels te installeren die vergelijkbaar is met die in Mazarron stad op de zuidelijke nadering, en in de haven, op verschillende locaties langs de hoofdwegen van Country Club, volgens het rapport van de lokale politie omsnelheidsover-tredingen op onze urbanisatie te bestrijden. De geschatte totale kosten zijn € 20.000,00 + btw. Deze zijn NIET van hetzelfde type als de rubberen exemplaren die we enkele jaren geleden hadden en resulteren niet in overmatig geluid.

Voor : 71 (11.6660%)

Tegen : 80 (8.9061%)

Onthouding : 10 (1.4481%)

Motie gaat over individuelestemmingen, maar wordt aangenomen op coëfficiënten, dus over het algemeen mislukt aangezien er op beide punten een meerderheid moet zijn.

7. Goedkeuring om meerdere outdoor fitnessapparaten voor volwassenen te installeren op een geschikte locatie voor gebruik door alle bewoners, tegen een geschatte kostprijs van € 6.200,00 inclusief 6 machines, levering en installatie. (Voorstel van Carol Emmison)

Voor : 53 (5.5370%)

Tegen : 101 (15.7858%)

Onthouding : 7 (0,6974%)

Motie mislukt.

8. Goedkeuring om een bushokje te installeren bij de ingang van de Country Club, waar de schoolbus stopt, tegen een geschatte kostprijs van € 4.200,00 + btw. (Voorstel van Carlos Porres Cox). Dit is misschien niet mogelijk vanwege het feit dat het land niet tot MCC behoort.

Voor : 19 (1.7676%)

Tegen : 130 (18.4545%)

Onthouding : 12 (1.7981%)

Motie mislukt


9. Goedkeuring voor de installatie van een bushokje aan de vlaggen rotonde bij de bushalte, tegen een geschatte kostprijs van € 4.200,00 + btw. (Voorstel van Carlos Porres Cox)

Voor : 28 (3.2064%)

Tegen : 122 (17.2721%)

Onthouding : 11 (1.5417%)

Motie mislukt.

10. Goedkeuring voor de installatie van een kinderspeelplaats op MCC tegen een geschatte kostprijs van € 7.645,00 (a) of € 10.164,00 (b).

(Voorstel van Carlos Porres Cox)

a)

Voor : 18 (2.0479%)

Tegen : 126 (18.0605%)

Onthouding: 17 (1.9119%)

Motie mislukt.

b)

Voor : 22 (2.8369%)

Tegen : 123 (17.3786%)

Onthouding : 16 (1.8047%)

Motie mislukt.

11. Goedkeuring voor de bouw van een nieuwe set vuilnis bakken bij de achteringang voor

€ 11.720,00 + btw. Dit is nodig omdat er niet genoeg vuilnis bakken zijn voor de urbanisatie waardoor de bestaande overvol zijn, met name tijdens de zomermaanden.

Voor : 134 (18.5501%)

Tegen : 19 (2.1483%)

Onthouding : 8 (1.3218%)

Motie aangenomen.

12. Goedkeuring om de bestedingslimiet van het college te verhogen naar € 10.000 per project, ervan uitgaande dat dit kan worden bereikt binnen het voor het jaar vastgestelde budget.

Voor : 102 (15.9100%)

Tegen : 53 (5.5417%)

Onthouding : 6 (0,5685%)

Motie aangenomen.

13. Voorstel van een eigenaar om alle pijnbomen in de tuinen grenzend aan Manzanas 20, 29, 30, 31 en 33 te kappen vanwege de processierupsnesten die we vorig jaar hebben gehad. Prijzen als volgt :

a. Kap alle 240 pijnbomen en vervang door andere boomsoorten €21.940,00

Voor : 12 (1.4382%)

Tegen : 135 (19.0572%)

Onthouding : 14 (1.5248%)

Motie mislukt.

b. Behandel bestaande bomen met insecticide tegen processierupsen binnen bestaande tuin budgetten. Dit is nog niet eerder gedaan, omdat we het probleem vorig jaar voor het eerst hebben gehad.

Voor : 144 (20,4269%)

Tegen : 9 (0,8360%)

Onthouding : 8 (0,7573%)

Motie aangenomen.

14. Goedkeuring om het probleem van de wilde kat op MCC aan te pakken door

a) Ondersteuning van een TNR (Trap, Castter, Release) schema OF

Voor : 110 (15.8885%)

Tegen : 31 (3.4690%)

Onthouding : 20 (2.6627%)

Motie aangenomen.

b) Het stadhuis verzoeken zijn verantwoordelijkheid voor dierenbescherming na te nemen.

Voor : 93 (9.5151%)

Tegen : 36 (8.6360%)

Onthouding : 32 (3.8691%)

Motie aangenomen.

De TNR-regeling zou alleen functioneren als er voldoende vrijwilligers beschikbaar waren en er geld ingezameld moest worden om de castratie uit te voeren. We kunnen zeker protest aan-brengen bij het stadhuis, maar kunnen niet zeggen hoe succesvol dit zou kunnen zijn.

15. Carlos Corvalan heeft een opmerking gemaakt over de vraag of u de functie van Administrador de Fincas, die naar behoren is ingeschreven bij het College van Bewindvoerders, wilt herstellen. Als dat zo is, kost dit minimaal € 5.000 per maand aan salaris en als het wordt aangenomen, zou u ook stemmen voor uw gemeenschapskosten om dienovereenkomstig te stijgen (met ongeveer 14%) omdat we het niet binnen de bestaande budgetten zouden kunnen doen. Op de AVA in 2011 is gestemd om een dergelijke persoon NIET in dienst te nemen en om de rol te laten uitvoeren door de president, die tot op de dag van vandaag is voortgezet. Bij uw AVA-documenten vindt u een vergelijking van de MCC-financiën in 2011 met de dag van vandaag, die erop lijkt te wijzen dat uw bestuur betrouwbaar is geweest en op een professionele manier heeft gehandeld.

Voor : 17 (1.7036%)

Tegen : 133 (18.6283%)

Onthouding : 11 (1.6884%)

Motie mislukt.

16. Goedkeuring voor een aanvulling op het reglement als volgt: Wilde katten mogen nergens in de urbanisatie, op privé- of openbaar terrein, worden gevoerd, behalve voor aangewezen voeder-stations. Dit is TEGEN DE WET in Mazarron, en iedereen die deze wet overtreedt, zal worden gemeld aan de Guardia Civil voor hen om verdere actie te ondernemen. Alle huiskatten moeten worden gechipt aan de eigenaar. In de wet staat ook dat er maximaal 5 huisdieren per huishouden zijn toegestaan.

Voor : 111 (16.7240%)

Tegen : 17 (1.7615%)

Onthouding : 33 (3.5347%)

Motie aangenomen.

17. Goedkeuring voor een verhoging van de gemeenschapskosten met 5% met onmiddellijke ingang. Dit is nodig vanwege het gebrek aan inkomsten van Aqualia om onze depuratiefabriek te runnen. Er is al enkele jaren geen stijging meer.

Voor : 123 (17.4280%)

Tegen : 30 (3.5381%)

Onthouding : 8 (1.0541%)

Motie aangenomen.

18. Goedkeuring om de korting op gemeenschapskosten voor eigenaren van percelen af te bouwen.

Voor : 131 (13.7801%)

Tegen : 16 (6.2789%)

Onthouding : 11 (1.7065%)

Motie aangenomen.

Ook was er een verzoek van Carlos Corvalan om een punt op de agenda te zetten waarin de CofO werd gevraagd onderzoek te doen naar het gebruik en de bestemming van het geld dat door de rechtbank aan de AON is toegekend. Het is voor de CofO niet mogelijk om dit uit te voeren vanwege het feit dat de AON een aparte organisatie is en de CofO er geen jurisprudentie over heeft, waardoor het niet op de agenda stond. Juridisch gezien had het echter op de agenda moeten staan waarvoor onze excuses.

Carlos Corvalan heeft ook gevraagd om op de agenda een motie in te dienen die van de officiële vertalers wordt ingediend. De raad was het hiermee eens en het zou gebeurd zijn als we een face-to-face vergadering hadden gevoerd. Wij vonden het niet nodig dat dit op de agenda zou worden geplaatst of dat er over gestemd zou worden, want dat zou in ieder geval gebeuren. Juridisch gezien had het echter op de agenda moeten staan waarvoor onze excuses.

Vragen van eigenaren ontvangen op kantoor met antwoorden

V: Waarom is er geen optie om "Nee" te stemmen tegen bestuursleden? Michaela Bose 35/07

A: We hebben nooit de optie om "Nee" te stemmen, omdat er nooit meer dan één persoon voor elke positie beschikbaar was. Als de raad niet zou worden gestemd, zou er geen bestuur zijn en zouden we loten moeten trekken voor leden volgens de HPL. Als u echter "Nee" wilt stemmen, bent u vrij om dit te doen.

V: Welke eigenaren hebben een grote korting op gemeenschapskosten ontvangen? Hoeveel bedraagt deze korting? Max-Peter Homemann 33/21

A: Eigenaren van lege percelen hebben alleen een overeengekomen korting die is overeen-gekomen op een AGM. Het is een flinke korting, bv. voor een perceel van 500 m2 betalen ze € 17,73 per maand in plaats van € 59,11.

V: Is er een budget voor 2022? Op het moment van de vergadering is het al oktober 2021, dus vanuit mijn oogpunt is het noodzakelijk om op deze vergadering na te denken over het volgende jaar en de bijbehorende inkomsten en uitgaven Max-Peter Hornemann 33/21

A: Nee, er is nog geen budget voor 2022. Dat zal zijn voor de AGM van volgend jaar.

V: Het verhogen van de gemeenschapskosten zal ons in de huidige uiterst gespannen financiële situatie waarschijnlijk niet worden bespaard. Hoeveel geld wordt er opgehaald als de bijdrage met 1% wordt verhoogd? Max-Peter Hornemann 33/21

A: U hebt het totale bedrag aan ontvangsten in de boekhoudingspapieren, dus u zou gemakkelijk 1 procent moeten kunnen zien.

Vraag: Waarom wordt er aan het einde van de agenda verwezen naar de mogelijkheid om per fax te stemmen als deze optie in eerste instantie wordt geweigerd? Max-Peter Hornemann 33/21

A: Dit was voor een fysieke ontmoeting die we nu niet hebben. E-mail is het enige verifieer-bare medium voor het ontvangen van stemmen, behalve voor persoonlijk stemmen op kantoor.

V Wie is lid van de raad van eigenaren? (Artikel 13, lid 1, van het horizontale eigendoms-recht) Max-Peter Hornemann 33/21

A: Het bestuur is zoals beschreven in de AGM-documenten en alle leden zijn herkiesbaar.

V: Waar komen de verkeersdrempels te staan, als ze gepasseerd worden? Angela Barlow 36/39B

A: Allemaal op de hoofdweg door het landgoed, om te proberen te voorkomen dat de werklui en "jongeracers" onze wijk gebruiken als een racebaan.

V: Heeft u een budget om de cat TNR regeling te ondersteunen? Brad Willetts 21/16

A: Nee, we hebben geen apart budget, maar er kan een klein bedrag beschikbaar zijn uit het pestbestrijdingsbudget.

V: Is het mogelijk om item 14b naast 14a (dwz. Contact opnemen met de Council naast onze TNR-regeling? Callum Calder 28/26B

A: We zijn heel blij om contact op te nemen met de Gemeente Raad en te proberen hen hun verantwoordelijkheden te laten nemen, maar aangezien Camposol het niet heeft voor elkaar gekregen en hun eigen TNR-regeling heeft moeten uitvoeren, en ze deel uitmaken van de goedkeuring avn de gemeente, en omdat we dat niet zijn, zijn we niet hoopvol dat dit gebeurt. Het kan inderdaad naast elkaar worden uitgevoerd.

V: Ik heb begrepen dat de hoofdweg die door MCC loopt een openbare weg is, dus waarom zou de gemeenschap moeten betalen voor verkeersremmende maatregelen. Als verkeers-drempels nodig zijn, moet het niet de Gemeente zijn die ze goedkeurt en betaalt en niet via onze kosten. Brad Willetts 21/16

A: De hoofdweg door de Country Club is geen openbare weg als zodanig omdat we niet zijn geadopteerd door de gemeente. We moeten het onderhouden en we plaatsen er de nieuwe straatlantaarns langs. Het is een openbaar recht van overpad dat met Huma (originele projectontwikkelaar) is overeengekomen toen ze de bouwvergunning voor deze wijk indienden, maar de gemeente raad handhaaft het niet en zou het ook niet doen tenzij we werden geadopteerd. Het snelheidsprobleem is heel erg ons probleem en de verkeers-drempels zijn wat de lokale verkeerspolitie ons heeft aangeraden om te voorkomen dat zowel de vakmensen die met snelheid door onze wijk rijden als de "jongeracers" die het leuk vinden om op een zondag van de ene rotonde naar de andere te rijden. Het lawaai op Calle Tartana kan ondraaglijk zijn, en als iemand de weg op zou gaan, zouden ze nooit op tijd kunnen stoppen! Het is meer een veiligheidsprobleem dan iets anders om het verkeer te vertragen. Ze zijn van hetzelfde type dat Lidl in de Haven gebruikt.

V: De begroting voor 2021 toont een geprojecteerd tekort van meer dan € 31.000 en dat is zonder rekening te houden met de kosten van een van de voorstellen. De verhoging van de vergoedingen met 5% zal dit verminderen, maar slechts met € 22.000, aangezien de netto-vergoedingen volgens deze link die het bestuur in augustus heeft verzonden op € 441.334. Dat is het geval als de voorstellen worden overeengekomen, hoe zullen ze dan worden betaald zonder de gemeenschapskosten verder te verhogen? Brad Willetts 21/16

A: Alles wat wordt overeengekomen, is afhankelijk van de beschikbare middelen. We hopen dat de AON ons dit jaar kan helpen met een deel van de kosten van het werken aan het drinkwatersysteem, dat ver boven het gebruikelijke onderhoudsbudget is gegaan, maar dat kan niet worden overeengekomen tot dat en tenzij ze een AGM hebben en het aan hun leden is. We hebben echter goede hoop dat na al het werk dat dit jaar is gedaan, het onderhoud voor volgend jaar veel lager zal zijn. De AON heeft al toegezegd om bij te dragen in de kosten van het UV-licht in de zuiveringsinstallatie, maar ze kunnen ons het geld niet geven totdat ze er toegang toe hebben bij hun bank.

V: Tot slot, aangezien we geen AGM-vergadering hebben, is het mogelijk om alle vragen te verzamelen die tijdens het gegeven venster van 5 dagen zijn gesteld en een e-mail die is doorgestuurd met de vragen en antwoorden, zodat eigenaren een beter geïnformeerde beslissing kunnen nemen bij het stemmen? Brad Willetts 21/16

A: Deze zullen bij de notulen worden gevoegd.

V: Waar komen de fitnessapparatuur en/of speelplekken? John Hammersley 33/01

A: Dit zal worden besproken als de voorstellen worden aangenomen.

V: Waar zouden de nieuwe vuilnisbakken staan? John Hammersley 33/01

A: Dit is nog niet volledig besproken, maar ze moeten op gemeenschapsgrond zijn. Het zal naar de achteringang van de urbanisatie zijn.

Klik hier om het geconsolideerde stemgedrag voor de AVA van 2021 te bekijken