MCC Nieuwsbrief September 2022


Ik hoop dat jullie allemaal een goede zomer hebben gehad en dat tegen de tijd dat jullie dit lezen het weer iets is afgekoeld!

Land bij de zuiveringsinstallatie

Op de ALV in 2018 is goedkeuring gegeven voor de aankoop van een klein stukje grond in de buurt van de zuiveringsinstallatie waar ons waterreservoir zich bevindt. Het is onder onze aandacht gebracht dat het resultaat hiervan nooit aan eigenaren is gecommuniceerd, waarvoor onze excuses. In feite mocht de VVE wettelijk gezien deze grond niet kopen en waren we daarom verplicht om het van de huidige eigenaren te huren.

Overlijden van eigenaren


Dit is een enigszins delicate kwestie, maar soms komt de VVE niet te weten wanneer een eigenaar is overleden, vooral als ze alleen wonen en er geen erfgenamen zijn die zich om het onroerend goed bekommeren.
Het is belangrijk dat we ge茂nformeerd worden, vanwege de gemeenschaps-bijdrage. Wij willen u dan ook allen vragen om het kantoor te informeren als u weet dat er iemand is overleden. Als we dat niet weten, kunnen er bijvoorbeeld ongepaste e-mails worden verstuurd met een verzoek om schulden (openstaande gemeenschapskosten) te betalen.

Nabestaande

In verband met het bovenstaande willen we graag contactgegevens van nabestaanden aan de database toevoegen, zodat we bij overlijden iemand hebben om contact mee op te nemen. Vul het bijgevoegde formulier (klik hier) in met een naam, adres, e-mailadres en telefoon-nummer van uw nabe-staanden. Dit is vooral belangrijk als u alleen woont.


Niet ingezeten eigenaren

Het is belangrijk dat we voor niet-ingezeten eigenaren (vaste bewoner van de MCC) gegevens hebben zoals uw huisadres, e-mailadres en telefoonnummer, zodat we indien nodig contact met u kunnen opnemen. Bijvoorbeeld als er een noodgeval is met betrekking tot uw woning. Zeker als u er niet altijd bent, is het goed om een sleutelhouder te hebben die een check kan doen of toegang kan geven tot uw woning. Dus alsjeblieft, vul het bijgevoegde formulier met uw gegevens (klik hier).

IBI

Houd er rekening mee dat uw IBI-onroerendgoedbelasting in oktober van uw bankrekening wordt afgeschreven als u zich hebt aangemeld voor auto-matische incasso en zorg ervoor dat er voldoende op de bank staat om dat te dekken, evenals uw gebruikelijke rekeningen. Dat geldt dus ook voor de gemeenschapskosten van de MCC. We krijgen in deze tijd van het jaar veel automatische incasso's terug omdat eigenaren vergeten zijn voldoende geld op hun bankrekening te storten! De bankkosten voor het retourneren van een automatische incasso bedragen momenteel 5 euro die we in rekening brengen op uw gemeenschaps-account als dit gebeurt.

Te hard rijden


Er is veel gesproken op Facebook over te hard rijdende auto's op de urbanisatie, vooral sinds een kat helaas werd overreden en gedood. Uw bestuur is bekritiseerd voor "niets doen"! Dit is heel ver van de waarheid.

Oorspronkelijk werden alle ge茂nteresseerde eigenaren uitgenodigd voor een vergadering om een werkgroep op te richten om een plan van aanpak samen te stellen. Er werden verschillende vergaderingen gehouden, maar de groep viel uit elkaar. Daarna heeft het bestuur de politie gevraagd om naar het probleem te komen kijken en ons hun aanbevelingen te geven. Hun rapport en aanbevelingen werden vervolgens bekendgemaakt via de ALV. Het bestuur heeft een voorstel gedaan om de grote betonnen verkeersdrempels op de hoofdwegen te plaatsen, wat door de politie werd aanbevolen en we zijn er zeker van dat dit een groot effect zou hebben gehad op de snelheidsovertredingen. Helaas werd de motie op de laatste ALV verworpen, zij het met een kleine marge. Het bestuur kan niet ingaan tegen de democratische stem van de eigenaren, hoewel we het zeker terug zullen brengen naar de volgende ALV in de hoop dat meer eigenaren ervoor zullen stemmen.

Ik hoop dat dit verduidelijk wat er tot nu toe is gedaan en dat het probleem zeker niet is genegeerd door het bestuur.

Ondertussen, GELIEVE LANGZAAM TE RIJDEN door onze urbanisatie en zorg ervoor dat er geen ongelukken meer gebeuren. Als u bestuurders te hard ziet rijden, neem dan het kenteken van het voertuig en breng de politie op de hoogte. Hoe meer klachten ze krijgen, hoe groter de kans dat ze er iets aan doen.

Afvalbakken


De nieuwe afvalbakken aan het eind van Calle Tartana, richting de achteruitgang van MCC, zijn nu klaar om uw afval in te gooien!

Adopteren van MCC

Het bestuur heeft via onze advocaat een offici毛le brief naar het gemeentehuis gestuurd over adoptie en heeft een reactie gekregen. De advocaat bestudeert dit en we zullen jullie allemaal zo snel mogelijk adviseren.

EHBO training

We vroegen onlangs of iemand ge茂nteresseerd zou zijn in het volgen van een EHBO-opleiding en kregen daarop weinig response. Als u belangstelling heeft en zich de vorige keer niet heeft aangemeld, laat het ons dan weten door Karen te e-mailen op boardmember@mccowners.com. Als er genoeg mensen zijn, zullen we het Rode Kruis vragen om een korte training te geven.

DronesMogen we u er alstublieft aan herinneren dat het illegaal is om met drones over de urbanisatie te vliegen. Doe dit alstublieft niet. Van de drones kunnen video-opnames worden gemaakt en de politie zal worden ge茂nformeerd.

Electriciteit


Net als iedereen is onze elektriciteitsrekening sterk gestegen, ook al gebruiken we minder. We proberen te bezuinigen waar we kunnen. Daarom wordt de verlichting van de beelden (dames) op de paseo voortaan om 24.00 uur uitgeschakeld. De straatlantaarns gaan ook iets later op de avond aan en 's ochtends eerder uit.

Goed Nieuws

We sluiten af met echt goed nieuws. Men is begonnen met de verbouwing voor het vestigen van een SPA SUPERMARKT op de begane grond van het kantoorgebouw! Dit wordt een prachtige aanvulling op onze urbanisatie waar we erg enthousiast over zijn! We weten de openingsdatum nog niet, maar houden u op de hoogte.


Hartelijk dank voor het lezen van deze nieuwsbrief en ik hoop dat u het nuttig vond.

Met vriendelijke groet,
Glenys Golding
President