MCC Nieuwsbrief Januari Februari 2022

Hallo,

We hebben enkele mooie dagen met zon gehad, hoewel de nachten koud zijn.

Op 1 februari werd in het Congres van Afgevaardigden een motie aangenomen om de verplichting tot het dragen van mondmaskers in openluchtgebieden te handhaven. Vanwege de verbeterde epidemiologische situatie met een dalend aantal besmettingen, dalende corona gevallen en minder Covid pati毛nten in de ziekenhuizen, werd echter besloten de verplichting in Spanje van het dragen van een mondmasker buiten, een paar dagen later te be毛indigen.

Vanaf donderdag 10 februari zal dit niet meer nodig zijn. Binnen en wanneer de anderhalve meter buiten niet kan worden aangehouden, zal het mondmasker vanaf 10 februari nog wel verplicht zijn.
Maar let alstublieft goed op en blijf gezond.

Adoptie van de MCC door de Gemeente

We hebben contact gehad met het kantoor van de burgemeester over de voorgestelde ontmoeting tussen de Raad en Bewoners met betrekking tot de voorgestelde adoptie van de MCC door de Raad. Het kantoor van de burgemeester heeft geantwoord dat ze deze kwestie op hun lijst hebben staan 鈥嬧媏n zo snel mogelijk bij ons terugkomen met een aantal voorgestelde data.

Onlangs zijn we ook benaderd door Aqualia die veel informatie van ons heeft gevraagd om hun rapport aan de Raad op te stellen, waar onlangs officieel om is verzocht. We werken op dit punt samen met hen.

Slagbomen

Het is u misschien al opgevallen dat de slagboom bij de ingang van het MCC al een tijdje omhoog staat. Dit komt omdat deze kapot is. De slagbomen zijn verouderd en het is erg moeilijk en duur om aan reserveonderdelen te komen. We hebben offertes voor het vervangen van de slagboom ontvangen en deze is besteld en de werkzaamheden zullen zo snel mogelijk beginnen.

Contactpersoon

Onze ervaring leert dat het in sommige gevallen handig zou zijn als het kantoor van de VVE de gegevens van een contactpersoon zou hebben in geval van nood. Het gaat vooral om eigenaren die er alleen voor staan. Mocht er iets gebeuren, dan kunnen we contact opnemen met de familie of vrienden die u door hebt gegeven.

Ook als u hier geen inwoner bent, kan het belangrijk zijn om een 鈥嬧媠leutelbeheerder te hebben. Deze persoon kan uw eigendom regelmatig controleren en hulp bieden bij problemen.

U kunt de gegevens doorgeven via email: communityoffice@mccowners.com
Campers en motorhomes

Huiseigenaren, bewoners en eigenaren van campers en motorhomes weten dat de regionale regering van Murcia onlangs nieuwe regels heeft ingevoerd met betrekking tot het parkeren en het gebruik van deze voertuigen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is de vertaling van de wetgeving uit Murcia zoals deze van toepassing is op de gemeente Mazarr贸n.

Het bestuur is zich ervan bewust dat het parkeren van campers en motorhomes, een aantal problemen en conflicten veroorzaakt heeft tussen sommige bewoners en we willen van deze gelegenheid gebruik maken om de kwestie van campers en motorhomes op de Mazarr贸n Country Club te verduidelijken. Hieronder vindt u een samenvatting van de huidige wetgeving voor de gemeente Mazarr贸n

  1. Campers en motorhomes van eigenaren van villa's en mensen die villa's huren op de Mazarr贸n Country Club moeten er vanwege de grootte van het voertuig voor zorgen dat het op de juiste manier wordt geparkeerd zodat er geen hinder, overlast en gevaar voor weggebruikers of voetgangers ontstaat. Er zijn de laatste tijd verschillende gevallen geweest waarin campers extreem gevaarlijk geparkeerd stonden in bochten en kruispunten, waardoor andere weggebruikers gevaar liepen.
  2. Campers mogen de poten of stabilisatoren NIET uitdraaien bij het parkeren van de campers of het voertuig waterpas zetten met blokken.
  3. Het gebruik van ramen, trappen, deuren of luifels enz. die over de paden zouden hangen, is verboden. Als dit wordt geconstateerd op de Country Club, wordt dit gemeld bij de lokale politie, zodat zij actie kunnen ondernemen.
  4. Op aanwijzing van de politie; campers mogen geen stroomkabels van villa's naar campers trekken via het voetpad, de weg of bovengronds. Dit is een gevaarlijke activiteit en iedereen die dit doet, kan door de politie worden vervolgd.
  5. In de bijgevoegde wetgeving wordt uitgelegd dat de interpretatie van het parkeren van een camper, 48 uur rust is, daarna wordt het als kamperen beschouwd. Dit geeft een eigenaar echter niet het recht poten en stabilisatoren uit te zetten of de camper op een andere manier waterpas te zetten. Als u bezoekers heeft met campers of motorhomes, zorg er dan voor dat ze op de hoogte zijn van deze zeer belangrijke regels, om te voorkomen dat ze worden vervolgd.
  6. Het legen van vloeistoffen is ook verboden. Dus tanks van welke omschrijving dan ook kunnen niet geleegd worden op de MCC.

Het bijgevoegde document, klik hier, geeft veel informatie waar u zich aan dient te houden. We willen erop wijzen dat dit GEEN MCC-REGELS zijn, maar de wetgeving van de regionale regering en de lokale regels die zijn goedgekeurd door het gemeentehuis waaraan iedereen zich aan moet houden, anders kunnen ze worden vervolgd.

Ter verduidelijking: het Bestuur stelt op dit moment niet voor om aangewezen parkeerplaatsen voor campers en campers te cre毛ren en wij willen u erop wijzen dat er lokaal een aantal aangewezen, beveiligde en op sommige plaatsen overdekte plekken zijn voor kort en langdurige opslag van deze voertuigen.

Bedankt voor het lezen van deze nieuwsbrief. Als u opmerkingen, klachten of problemen heeft met betrekking tot MCC, kunt u deze per e-mail aan het kantoor richten op communityoffice@mccowners.com en het niet via sociale media te posten.

Eveneens kunt u een e-mail sturen naar het kantoor als u een voorstel heeft voor de Algemene Ledenvergadering of u zich verkiesbaar wilt stellen voor het bestuur.

Vriendelijke groeten,
Glenys Golding
President.

Kantooruren: maandag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur