MCC Nieuwsbrief Maart 2023

Brieven versturen op de MCC

Het bestuur heeft onlangs een test brief verstuurd en is blij te kunnen melden dat het gele postvak bij onze brievenbussen (boven brievenbus 1) gebruikt kan worden voor het versturen van brieven. Zorg ervoor dat de brief juiste gefrankeerd is en stop deze in het gele postvak. Deze wordt dan door onze postdame opgehaald en gepost.

Campers

Kunnen we u alstublieft herinneren aan de regels voor campers? Ze mogen niet genivelleerd worden, de ramen mogen niet geopend worden, de luifels mogen niet uitgedraaid worden, water etc. mag niet geleegd worden, kabels mogen niet over de trottoirs getrokken worden. Met andere woorden, u kunt uw camper parkeren, maar u mag er niet in kamperen. Klik HIER voor de volledige wettelijke regels. Als u een camper heeft en deze lange tijd niet gebruikt, denk dan aan uw buren en regel dat deze lokaal wordt opgeslagen als deze niet op uw eigendom past. Het is NIET acceptabel om het buiten het eigendom van iemand anders te parkeren!

De nieuwe dierenwelzijnswet van Spanje

Na maanden van onderhandelingen heeft het Spaanse congres eindelijk groen licht gegeven voor de nieuwe dierenwelzijnswet, die vooral eigenaren van gezelschapsdieren zal treffen. Dit zijn enkele van de regels die van invloed kunnen zijn voor mensen die op MCC wonen.

Honden en katten mogen niet in kleine ruimtes worden gehouden Gewelddadige en vernederende praktijken zullen ook verboden zijn, zoals "het regelmatig houden van honden en katten op terrassen, balkons, daken of in opslagruimten, kelders, patio's of voertuigen". Het is ook illegaal om uw huisdier langer dan drie opeenvolgende dagen zonder toezicht alleen te laten, een periode die in het geval van honden is teruggebracht tot slechts 24 uur.

Alleen het gecontroleerd fokken van dieren met een vergunning is toegestaan. De wet zal ook een reeks regels implementeren om het fokken en verkopen van dieren te controleren. In het algemeen zal het individuen verboden worden om huisdieren te fokken en het zal alleen worden toegestaan door degenen die correct geregistreerde professionals zijn, die moeten voldoen aan alle dierenwelzijnsgaranties. Onder deze limieten, zelfs voor geregistreerde fokkers, zal een regel zijn over het aantal nesten dat elk vrouwtje kan hebben. De boete voor het fokken van dieren voor commerciële doeleinden zonder de juiste vergunning zal variëren van € 50.001 tot € 200.000.

Dit is nog geen wet, maar treedt in september van dit jaar in werking.

Adoptie van de MCC

Onze advocaat heeft de afgelopen tijd meerdere malen contact gehad met het gemeentehuis, maar heeft geen bevredigend antwoord gekregen. Zijn advies is nu dat we het gemeentehuis voor de rechter moeten slepen om hen te dwingen hun verplichtingen jegens ons na te komen. U ziet hierover een voorstel in de jaarvergadering documenten van dit jaar.

Houdt de MCC een mooie urbanisatie

In twee jaar tijd hebben meer dan 200 woningen nieuwe eigenaren gekregen. Het meest gehoorde koopargument is dat de MCC er zo mooi uitziet, wat natuurlijk fantastisch is en daar zijn we trots op. Veel dingen zoals het verzamelen van afval, het onderhouden van het groen, straatverlichting, het onderhouden van de straten en het laten repareren van waterlekken kunnen we als gemeenschap van eigenaren verzorgen, maar andere dingen zoals het netjes houden van het gebied bij de vuilnisbakken en het opruimen van hondenpoep, het onderhouden van de eigen tuin en eigendommen en elkaar met respect behandelen, dat zijn dingen die we gezamenlijk moeten doen om van het MCC een leuke plek te maken om te wonen.

Een paar voorbeelden van het citaat "Vraag niet wat uw urbanisatie voor u kan doen, maar vraag wat u kunt doen voor uw urbanisatie", vindt u hieronder.

De geschiedenis van het MCC kunt u HIER lezen.

Weg achter ingang

Met de hulp van een inwoner van de MCC en la Asociación de Vecinos de El Garrobo was vorig jaar de handtekeningenactie opgezet om de achterweg te verbeteren. Dankzij hun inspanningen kunnen we nu weer op een pas ge-asfalteerde weg rijden.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Sommige dingen worden als vanzelfsprekend beschouwd of zijn onbekend. Waarschijnlijk is de rioolwaterzuiveringsinstallatie zo'n ding.

De MCC heeft een afvalwaterzuiveringsinstallatie waarmee we rioolwater behandelen en kunnen hergebruiken om de openbare tuinen te besproeien. Hierdoor kunnen we de MCC zo mooi groen houden met mooie planten.

In 2022 financierde de AoN een UV-lampbehandelingssysteem, waardoor we veel minder chloor kunnen gebruiken.

In al die jaren zorgde dit chloor er wel voor dat het dak van de zuiveringsinstallatie bijna volledig is weggeroest en aan vernieuwing toe is. Ook zijn er dingen nodig die voorkomen dat algen en andere zaken zich ophopen, er is een nieuwe opslagruimte voor reserveonderdelen nodig en er is een grondige schoonmaak van het terrein nodig.

Op dit moment kijken we wat de kosten zijn en hoe we dit project kunnen betalen en begeleiden.

Herinnering voor alle eigenaren

De temperaturen zijn de afgelopen week weer omhoog geschoten en we genieten weer van het mooie weer. Dit betekent ook dat de planten en helaas ook het onkruid een groeispurt maken. Mocht u niet bij op MCC aanwezig zijn, zorg er dan voor dat uw tuin wordt onderhouden door een tuinman of misschien een aardige buurman.

Hetzelfde geldt voor een zwembad, zorg ervoor dat het water in goede staat is. Groene poelen of kleine stilstaande stukjes water trekken muggen aan. We willen voorkomen dat de tijgermug zich nestelt. Dus onderhoudt het zwembad.

Het is een plicht van iedere bewoner om hiervoor te zorgen.

Vanwege Viernes Santo is het kantoor van de VVE op vrijdag 7 april gesloten.
Hartelijk dank voor het lezen van deze nieuwsbrief ik hoop dat u het interessant vond.

Met vriendelijke groeten,
Glenys Golding
President