Mazarr贸n Country Club Straat Verlichting project

Introductie

Het volgende artikel is een kort verslag van het proces van het upgraden van de verouderende en ineffici毛nte natriumlampen van 150 watt naar de moderne, effici毛nte en esthetisch aantrekkelijke LED-lampen die we nu hier op Mazarr贸n Country Club gebruiken.

Geschiedenis

De Mazarr贸n Country Club nadert nu de leeftijd van 20 jaar en gedurende die tijd zijn er aanzienlijke verbeteringen aangebracht in veel van de dingen die in ons dagelijks leven worden gebruikt. Nu de behoefte aan steeds effici毛ntere producten is gegroeid, met name in de manier waarop we energie gebruiken, was Mazarr贸n Country Club op het punt gekomen dat veranderingen nodig waren om de hoge energie- en onderhoudskosten van onze straatverlichting te verminderen.

In het verleden hadden veel VvE-bestuursleden en eigenaren de noodzaak besproken om de problemen rond de straatverlichting aan te pakken en zochten naar oplossingen voor het probleem. Er waren voorstellen gedaan om elke andere straatlantaarn uit te schakelen of om de energie-instelling van de straatlantaarn te verminderen. Geen van de voorstellen heeft ooit goedkeuring gekregen van het VvE-bestuur en de eigenaren. Het probleem bleef bestaan, hoge energierekeningen en hoge onderhoudskosten!

Tijdens de ALV van 31 maart 2017 hebben de eigenaren een voorstel aanvaard om de ge茂nstalleerde natriumlampen van 150 watt te verminderen tot een lager verbruik van 100 watt natriumlampen. In dit voorstel is het bedrag van 鈧 30.000, - beschikbaar gesteld om deze verandering te realiseren.

Het nieuwe VvE-bestuur begon met het onderzoeken van de meest kosteneffectieve optie voor het vervangen van de 150 watt natriumlampen en keek naar de energiezuinige 100 watt natriumlampen als alternatief. Al snel bleek dat het vervangen van deze natriumlampen ook een vervanging van de ballasteenheid van elke straatlantaarn vereiste. De kosten van deze lampwissel bedroegen in totaal minimaal 鈧 150.000 of 鈧 225.000 inclusief de straatverlichtingbehuizing. Door het gebruik van natriumlampen voort te zetten, zouden voor de onderhoudskosten nog steeds 鈧 19.000 extra per jaar aan het onderhoudsbudget moeten worden toegewezen. Hoewel deze verandering zou hebben geresulteerd in een energiebesparing van ongeveer 30%, was het onbetaalbaar en werd besloten niet de oplossing te zijn die we nodig hadden.

Led-straatverlichting

Als alternatief voor de door de ALV goedgekeurde 100 watt natriumlampwissel heeft de VvE-raad andere opties ge毛valueerd en kwam tot een oplossing die momenteel door veel steden wordt gebruikt, namelijk led-verlichting. De twee belangrijkste voordelen van LED-verlichting zijn een lager energieverbruik en een hogere betrouwbaarheid. Een vermindering van het energieverbruik van 70% kon worden bereikt en een enorme verlaging van de jaarlijkse onderhoudskosten voor MCC-straatverlichting van 鈧 19.000. Door de betrokken aantallen zag deze optie er inderdaad erg aantrekkelijk uit.

Selectie van leveranciers

Aanvankelijk begon het proces van leveranciersselectie met in totaal 8 leveranciers teruggebracht tot 3 en vervolgens tot 2 en door een laat bod van een nieuwe leverancier weer terug tot 3. De investeringskosten werden geschat op 鈧 230.000, resulterend in een rendement van investeringsperiode van ongeveer 5 jaar.

ALV 2018

Tijdens de ALV 2018 stelde het VvE-bestuur voor om de oude straatlantaarns van 150 watt (150 watt + 9%) te vervangen door de led-straatverlichting van 40 watt, wat een investering van 鈧 230.000 vergt.

De 40 watt LED-verlichting produceerde een equivalente lichtopbrengst van een 100 watt natriumlamp en daarom werd de 40 watt LED door de VvE-bestuur als een bevredigende vervanging beschouwd.

De ALV van 2018 leverde veel vragen en antwoorden op. Vanwege de onzekerheid in de uiteindelijke kosten die aan dit project zijn verbonden, bood het bestuur aan om een BALV te organiseren toen de leveranciersonderhandelingen werden afgerond en kon meer duidelijkheid worden gegeven over het alternatief voor LED-straatverlichting. De stemming tijdens de BALV resulteerde in het feit dat de eigenaren hun voorwaardelijke goedkeuring gaven aan het nieuwe voorstel voor LED-straatverlichting in afwachting van nader onderzoek van de kosten.

Definitieve leveranciersselectie

Om de beste deal voor de MCC te krijgen, werd de methode gebruikt om de "beste en definitieve aanbieding" te vragen aan de overige 3 leveranciers. Deze aanpak resulteerde in het feit dat 2 leveranciers vasthielden aan hun oorspronkelijke bod, maar een van de leveranciers, Philips Lighting Spain, verlaagde hun "turn-key"-aanbod dramatisch tot
鈧 113.000 (incl. btw). Het rendement van de investeringsperiode veranderde van 5 jaar naar ongeveer 2,5 jaar. Dit was een aanzienlijke verbetering die alle inwoners van de MCC ten goede zou komen. Het VvE-bestuur moest nog goedkeuring krijgen van de eigenaren om het te realiseren. Zoals velen van u weten, is het erg moeilijk om goedkeuring te krijgen voor het uitgeven van grote bedragen tijdens een ALV.

BALV 2018

De vertraging bij het organiseren van de BALV van 2018 was te wijten aan de moeilijkheden en de mogelijk hoge kosten van het verlichtingsproject waaraan onze onderhoudsgevoelige riolering ook dat jaar een reden tot financi毛le bezorgdheid veroorzaakte.

Tijdens de BALV 2018 werden de resultaten van het 'beste en laatste aanbod'-proces en het' kant-en-klare 'aanbod van Philips Lighting Spanje aan de eigenaren uitgelegd. Daarnaast omvatte het aanbod een kleurtemperatuur van 4000K. Deze kleurtemperatuur is warmer dan daglicht omdat daglicht LED-verlichting vaak blauw is.

Opmerking: het bestuur ontving veel berichten over de angst voor slaapgebrek veroorzaakt door LED-licht, dus werd besloten om over te schakelen van de 4000K naar de 3000K-versie van LED-verlichting. Deze 3000K-kleur is dichter bij gloeidraadlicht en men dacht dat deze verandering de zorgen van eigenaren zou verlichten over mogelijke slaapproblemen veroorzaakt door de wittere kleur van het licht.

De BALV van 2018 keurde het voorstel van de bestuur goed en het straatverlichtingsproject kon nu worden voortgezet.

Installatie van LED-straatverlichting

De installatie is uitgevoerd als een 鈥渢urn-key鈥 operatie, wat inhoudt dat Philips alle aspecten van de installatie, verwijdering en vernietiging van de oude lampen, transport en installatie heeft georganiseerd. Ook heeft het bestuur in de leveranciersonderhandelingen een proefinstallatie meegenomen. Het bestuur selecteerde 4 representatieve straten voor een nachtelijke evaluatie. Deze evaluatie resulteerde in de verhoging van 40 watt naar 60 watt led-verlichting op de rotondes en de Avenida Victoria. Daarnaast zijn de 60 Watt lampen op de rotondes naar boven gekanteld voor een betere verlichting van de weg.

De MCC-activiteiten waren beperkt tot co枚rdinatie, inspectie en aftekening van de installatie.

Vergelijking energieverbruik tussen LED en natrium